Bild: Annika Mannström

Bild: Annika Mannström/Bruna Byrån

Avskyr du kvitton?

Hej du småföretagare eller föreningsaktiv - tycker du det här med bokföring och löner är besvärligt? Får du gråa hår redan vid tanken på kvitton eller ser du rött när skattedeklarationen kommer på tal?

Då kanske jag kan stå till tjänst?

Bokföringstjänster

Jag gör bokföring, bokslut och fyller i skattedeklarationen om du vill.

Löneräkning

Jag kan även räkna din eller dina anställdas löner, sköta om myndighetsanmälningar och allt vad som hör till löneräkningen.